Profile Picture

Phong kham Tham my V.

Phong kham Tham my Venus By Asian/PKTMVBA
TP Ho Chi Minh, Vietnam
Total impact
$0
Status
Ready to Volunteer

Biography

"Gioi thieu: Venus By Asian la chuoi phong kham Tham My dat chuan 5 sao noi tieng tai Viet Nam. Bat dau thanh lap va hoat dong tu nam 2009, den nay Venus co tat ca 6 chi nhanh toa lac tren nhung con pho sam uat bac nhat Ha Noi va TP.HCM.
Voi su menh Nang tam nhan sac Viet, Tham my Venus By Asian dac biet chu trong xay dung doi ngu chuyen gia, bac si gioi chuyen mon, giau kinh nghiem de tham kham, chan doan, len phac do dieu tri phu hop nhat cho tung khach hang; Dong thoi cap nhat nhung loai may moc hien dai nhat, cong nghe tham my moi nhat tu cac "kinh do tham my" nhu Han Quoc, Hoa Ky, Phap,...nham mang lai cho khach hang nhung dich vu co chat luong tot nhat.
Ngoai ra, Venus By Asian cung gay duoc an tuong manh voi khach hang nho thiet ke khong gian va noi that theo phong cach co dien rat xa hoa, sang trong cung doi ngu nhan vien, tu van vien chuyen nghiep, tan tinh, chu dao.
Co so: 2B- 2C Ho Xuan Huong, Phuong 6, Quan 3, TP HCM
Co so 3/2: 61-63 Duong 3/2, Quan 10, TP Ho Chi Minh.
& 4 Co so khac
So dien thoai: 0977.808.234
Website: https://thammyvenus.vn/
Email: [email protected]
Google Map: https://goo.gl/maps/vhntQ6YTemGvqnAj6
https://goo.gl/maps/JBUdKmcyU7N1jZh96"

Skills

  • Accounting
  • Branding

Causes

  • Animals