Profile Picture

Cong ty Luat D.

Cong ty Luat Duong Gia
Ha Noi, Vietnam
Total impact
$0
Status
Ready to Volunteer

Biography

Cong ty Luat Duong Gia la mot trong nhung cong ty luat hang dau o Viet Nam. Chuyen cung cap cac dich vu tu van phap luat, dich vu luat su va cac dich vu ho tro phap ly tai Viet Nam. La mot trong nhung cong ty hang dau va tien phong trong viec phat trien dich vu tu van phap luat truc tuyen qua dien thoai, qua email. Dong thoi cung la van phong luat su chuyen cung cap dich vu luat su tranh tung uy tin tren toan quoc.
Cong ty hien co 3 chi nhanh tai Ha Noi, Da Nang va TPHCM. Website: https://luatduonggia.vn - So dien thoai tu van luat truc tuyen: 1900.6568
Tru so chinh: So 89, pho To Vinh Dien, phuong Khuong Trung, quan Thanh Xuan, thanh pho Ha Noi
Chi nhanh TPHCM: 363/62 duong Dinh Bo Linh, phuong 26, quan Binh Thanh, thanh pho Ho Chi Minh
Chi nhanh Da Nang: 454/18 duong Nguyen Tri Phuong, phuong Hoa Thuan Tay, quan Hai Chau, thanh pho Da Nang
#luatduonggia, #duonggialaw , #tuvanluat, #tuvanphapluat, #luatsu, #congtyluat, #vanphongluatsu

Skills

  • Branding
  • Coaching

Causes

  • Arts & Culture
  • Community & Economic Development