Biography

Hop Nhat nha phan phoi thiet bi mang chinh hang danh tieng 10 nam tren thi truong
Bao gia phan phoi Switch Cisco, Switch Juniper, Bo phat wifi, Router, Tuong lua Firewall,Module quang SFP, Thiet bi mang, Thiet bi quang, Day nhay quang, Day cap quang chinh hang.
Website: https://hopnhat.com.vn
Dia chi: Lien ke TT17-B4 Khu do thi Van Quan, Ha Dong, Ha Noi
Chi duong: https://goo.gl/maps/zku4xuuXv8DHJXi26
SDT: 0981558668
Facebook: https://www.facebook.com/hopnhat.com.vn
#hopnhat, #cisco, #juniper, #converterquang, #daycapmang, #daycapquang, #daynhayquang, #hopphoiquang, #modulequang

Skills

  • Accounting

Causes

  • Animals
The pixel