2TZ M.

2TZ Media
Ho Chi Minh, Vietnam
Total impact
$0
Status
Ready to Volunteer

Biography

2TZ Media tu tin cung cap cho khach hang nhung giai phap chat luong. Voi kinh nghiem nhieu nam hoat dong trong linh vuc markerting online, dac biet tren nen tang Facebook,cung cap dich vu mua ban page, mua ban fanpage , mua ban group facebook, mua ban tai khoan tiktok uy tin.
Website: https://2tzmedia.com.vn/
SDT: 083 408 666
Dia chi: So O8, Duong Nguyen Thi Nhung, Khu do Thi Van Phuc, Phuong Hiep Binh Phuoc, Quan Thu Duc, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam
#muabanpage #chayquangcao #muanbanfanpage #muabangroup #muabannhom #muaacctiktok @muabantaikhoantiktok

Skills

  • Branding

Causes

  • Arts & Culture
The pixel