Thay pin iPhone X T.

Volunteer
Ho Chi Minh city, Vietnam
Total impact
$0
Status
Ready to Volunteer

Biography

Trong qua trinh su dung, pin dien thoai iPhone X gap nhung tinh trang nhu chai pin, pin bi phong, sac pin cham hoac khong vao pin hoac dien thoai nhanh het pin.
Den ngay voi Thanh Trang Mobile - Dia chi thay pin dien thoai iPhone X cac loai uy tin tai TPHCM. Chung toi cung doi ngu nhan vien tay nghe cao cam ket dem den chat luong dich vu uy tin voi gia thay pin niem yet ro rang. Den Thanh Trang Mobile de thay pin dien thoai ngay hom nay de nhan uu dai dac biet.
Thanh Trang Mobile - Chuyen Sua Chua Dien Thoai Laptop Tai TP.HCM
Address:
CN1: 140 Nguyen Xuan Khoat, Tan Phu, HCM
CN2: 1068 Au Co, Phuong 14, Quan Tan binh
CN3: 10A Nguyen Anh Thu, Phuong Trung My Tay, Quan 12, HCM
Phone: (08) 1900-8879
Ma so thue: 0316262474

Skills

The user has not yet provided any information.

Causes

The user has not yet provided any information.
The pixel