Truyen hinh An Vien ..

Truyen hinh An Vien
Ha Noi, Vietnam
Total impact
$0
Status
Ready to Volunteer

Biography

Truyen hinh An Vien (An Vien TV) la kenh thong tin truyen thong cap nhat tin tuc, su kien chinh thong cua Giao hoi Phat giao Viet Nam.
Truyen hinh An Vien la kenh truyen thong chinh thong cua Giao hoi Phat giao Viet Nam. Day la dai truyen hinh chuyen san xuat cac ban tin Thoi su, chuong trinh Phat giao duoc cap nhat nhanh chong va chinh xac nhat.
Quy vi khan gia co the theo doi kenh An Vien - BTV9 tai cac Ha tang phat song nhu: VTVcab, SCTV, HTV, AVG hoac cac ung dung xem truyen hinh truc tuyen nhu: VTVcabON, Onme, VTV Go, FPT Play, My TV, VieON.
Website: https://anvientv.com.vn/
Dia chi: 73 Quan Su, Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi, Viet Nam
Google maps: https://goo.gl/maps/PvCwXFE99UVioW1B6
SDT: 1800 96 96 74 - 092 651 3303
#anvien #anvientv #truyenhinhanvien #kenhtruyenhinhanvien #anvientvchannel #daitruyenhinhanvien

Skills

  • Accounting
  • Branding

Causes

  • Animals
  • Arts & Culture
The pixel