Biography

Diazbete - Song khoe voi benh tieu duong. Diazbete thuc pham chuc nang on dinh duong huyet duoc chung nhan 100% ve sinh an toan thuc pham.

Tieu duong hay Dai thao duong la benh roi loan chuyen hoa voi bieu hien luong duong trong mau luon o muc cao so voi binh thuong. Benh tieu duong la benh man tinh nen nguoi bi benh se phai song chung voi can benh nay mai, chinh vi vay nen thuoc va thuc pham ho tro kiem soat luong duong trong mau la rat can thiet.

Cho du la tieu duong type 2 hay type 1 thi khi dung cac san pham cua Diazbete nhu Gano hoa tan va Gano tui loc nguoi benh se thay co tac dung ro ret. Diazbete cam ket hoan tien neu quy khach khong hai long.

Moi thong tin ve Diazbete vui long lien he:

Website: https://diazbete.com/

Dich vu chinh: Thuoc tri tieu duong, Thuc pham ho tro tieu duong

Phone: 0906907927

Email: [email protected]

Dia chi: 24 duong so 7 khu dan cu Cityland Center Hills, Go Vap, TP HCM

Hashtag: #diazbete #tieuduong #baithuoctritieuduonghieuqua

Skills

  • Accounting
  • Branding
  • Photography & Video

Causes

  • Arts & Culture
  • Civil Rights
  • Disaster Relief
  • Disease & Medical Research
  • Education
The pixel