Biography

Mua Laptop Ha Noi Chuyen Laptop Cu, Da qua su dung duoc nhap lai tu nguoi dung, may dep, nguyen zin chua sua chua gia tu 3 trieu den 20 trieu cho moi nhu cau #mualaptophanoi #mualaptopcuhanoi #laptopcuhanoi #laptopcuhanoi
Dia chi : So 3 Ngo 131 Thai Ha, Ha Noi
Tel : 0947892892

Skills

  • Accounting
  • Branding
  • Business Development
  • Coaching
  • Communications

Causes

  • Animals
  • Arts & Culture
  • Civil Rights
  • Community & Economic Development
The pixel