Biography

NhatNguyenLand.Vn la cong ty chuyen tu van chien luoc dau tu, tu van mua ban, dau tu, phan phoi bat dong san hang dau tai Viet Nam #nhatnguyenland
Dia chi: Toa Nha Gold Tower, So 275 Nguyen Trai, quan Thanh Xuan, Ha Noi
SDT: 0986060904

Skills

  • Writing

Causes

  • Youth Development
The pixel