Cao dang y.

Cao dang y te Ha Noi
Ha Noi, Vietnam
Total impact
$0
Status
Ready to Volunteer

Biography

Gioi thieu: Cao dang y te Ha Noi thong bao tuyen sinh nam 2021, xet hoc ba THPT tren toan quoc. Tuyen sinh dao tao cac nganh dieu duong, y si da khoa. Chi tieu tuyen thang va che do uu dai cho cac truong hop
Hag tags: #caodangytehanoi #caodangyte #ytehanoi #yte #hanoi #yhoc #suckhoe #hanoi #truongy #caodangy #giaoduc #daotao #giaoducdaotao
SDT: 84969645151
Dia chi: So 1220, D. Lang, Lang Thuong, Dong Da, Ha Noi
Website: https://caodangytehanoi.com/

Skills

  • Accounting

Causes

  • Animals
  • Arts & Culture
The pixel