Mai Linh T.

tham tu mai linh
hai phong, Vietnam
Total impact
$0
Status
Ready to Volunteer

Biography

Tham tu Mai Linh - Cung cap cac dich vu theo doi ngoai tinh, dieu tra doanh nghiep hay ca nhan, giam sat doi tuong theo yeu cau, tim nguoi than bi that lac mat tich, doi no, tim con no, mua ban thiet bi dinh vi xe may, o to uy tin.
Website: https://thamtumailinh.com/
Gioi thieu : https://thamtumailinh.blogspot.com/2021/03/gioi-thieu-ve-dich-vu-tham-tu-mai-linh.html
Hotline: 0938666007
Dia chi: 79D Tan Bien, Bien Hoa, Dong Nai
Xem them:
Workpress: http://thamtumailinh.wordpress.com
Blogger tham tu mai linh: https://thamtumailinh.blogspot.com/
Site google: [url]https://sites.google.com/view/thamtumailinh/[/url]
Google: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ncKoC7tWKnPhAV2dpsQP0PA5bqePlGDH
Doc google: https://docs.google.com/document/d/1QHXz3lZpqLTdh5qEbvS_rzDB_1JGQwl3x4rOaCANm9U/
Google sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rzoAZkofaaYNB2eGyOncvW8jDXElqoRXyOMlP1f4dZQ/
google doc: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kk85_rLgF3n_4lLi2dYg7bLxwVQUnN5mtnefXXMUvcw/
google side: https://docs.google.com/presentation/d/1wXNc_gJv3K2xx3v6BTw2MBSJh4fUxB7eQlOvaxMwCrw/
google from : https://forms.gle/xhTXEKskWrhyye8YA

Skills

  • Accounting
  • Business Development
  • Communications
  • Database Administration
  • Digital Marketing

Causes

  • Military & Veterans Affairs
  • Violence Prevention
  • Youth Development
The pixel